Przed i Po

Przed użyciem Sprayu
Ułatwiającego Rozczesywanie

Po użyciu Sprayu
Ułatwiającego Rozczesywanie

Dziękujemy za podzielenie się z nami zdjęciami Przed i Po!

Jeśli już opublikowaliśmy jedno z Twoich zdjęć Przed i Po, nie należy ponownie wysyłać tych samych zdjęć. Chcemy zobaczyć coś nowego!

* Uwaga: Jeśli jesteś stylistą i chcesz wysłać kilka zdjęć Przed i Po, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na marketing@monatglobal.com.


Wskazówki, jak zrobić zdjęcia:

Należy kierować się poniższymi wytycznymi:

Wymagania dotyczące produktów do pielęgnacji włosów MONAT

/ Wszystkie wysłane zdjęcia muszą przedstawiać prawdziwe rezultaty.

/ Podczas robienia zdjęcia „Przed" nie nakładaj na włosy żadnych produktów. Zdjęcie „Po" musi przedstawiać rezultaty po zastosowaniu WYŁĄCZNIE produktów MONAT.

/ Określ czas używania produktu (na przykład: Na zdjęciu „przed" powinno być napisane „Dzień 1 używania [nazwa produktu]", a na zdjęciu „po" powinno być napisane „Dzień 30 używania [nazwa produktu]").

/ Zaznacz, jak długo i jak często używałaś(-łeś) produktu MONAT.

/ Wymień nazwy użytych produktów MONAT.

Wymagania dotyczące produktów do pielęgnacji skóry MONAT:

/ Wszystkie wysłane zdjęcia muszą przedstawiać prawdziwe rezultaty.

/ Podczas robienia zdjęć „Przed" i „Po" można mieć nałożony makijaż, jeśli nie zmienia on rezultatów. Zdjęcie „Po" musi przedstawiać rezultaty po zastosowaniu WYŁĄCZNIE produktów MONAT.

/ Włosy nie powinny zasłaniać twarzy.

/ Określ czas używania produktu (na przykład: Na zdjęciu „przed" powinno być napisane „Dzień 1 używania [nazwa produktu]", a na zdjęciu „po" powinno być napisane „Dzień 30 używania [nazwa produktu]").

/ Zaznacz, jak długo i jak często używałaś(-łeś) produktu MONAT.

/ Wymień nazwy użytych produktów MONAT.

Inne wymagania:

/ Wszystkie nadesłane zdjęcia powinny pokazywać efekty wymienione w opisach produktów MONAT.

/ Należy użyć takie same światło, ustawić kamerę pod tym samym kontem (ujęcie z przodu), mieć taką samą pozę oraz neutralne tło podczas robienia zdjęć.

/ Nie zezwala się na przerabianie i edytowanie zdjęć oraz używanie filtrów.

/ Można nałożyć makijaż WYŁĄCZNIE do zdjęć „Przed" i „Po", które pokazują produkty do pielęgnacji włosów MONAT. Makijaż MUSI być taki sam na obu zdjęciach.

/ Zdjęcia muszą mieć wysoką rozdzielczość (minimum 300 dpi). Ustaw wysoką rozdzielczość w swojej kamerze.

/ Oba zdjęcia muszą przedstawiać Ciebie.

/ Dodaj daty, kiedy zdjęcia zostały zrobione i zaznacz jaki był okres pomiędzy zdjęciem „Przed" i „Po".

/ Jeśli korzystasz z usług fotografa, należy uzyskać jego zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej MONAT, w naszych mediach społecznościowych oraz w innych materiałach promocyjnych.

/ Należy trzymać kopię podpisanych i datowanych zdjęć „Przed" i „Po" oraz swoich historii.

/ Należy podać swoje dane kontaktowe, w tym numer identyfikacyjny Market Partnera MONAT, imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

 • Twoje dane kontaktowe

 • (jeśli dotyczy)
 • Należy załączyć główny link, którego chcesz użyć w poście Przed i Po (jeśli dotyczy)
 • Należy podać adres e-mail, pod którym możemy się szybko z Tobą skontaktować (nie będzie opublikowany). Załącz zdjęcie „Przed”
 • Załącz swoje zdjęcia

 • Maks. rozmiar pliku: 80 MB.
  Wymagania: Należy załączyć  jedno, wyraźne zdjęcie o dobrym oświetleniu w formacie jpg lub jpeg. Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość minimum 540 pikseli i nie mogą zawierać znaku wodnego lub tekstu. Będziemy akceptować wyłącznie zdjęcia, które spełniają te wymagania. Zdjęcie „Przed”*
 • Maks. rozmiar pliku: 80 MB.
   Wymagania:  Należy załączyć  jedno, wyraźne zdjęcie o dobrym oświetleniu w formacie jpg lub jpeg. Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość minimum 540 pikseli i nie mogą zawierać znaku wodnego lub tekstu. Wszystkie wysłane zdjęcia muszą spełniać poniższe wymagania. Będziemy akceptować wyłącznie zdjęcia, które spełniają te wymagania. Zdjęcie „Po”*
 • Twoja historia

 • Chcemy poznać Twoją historię! Krótki tekst o Twoich wrażeniach po używaniu produktów MONAT (jeśli uda Ci się napisać 2-3 akapity, to byłoby świetnie, ale Twój tekst może mieć dowolną długość). Możesz również zawrzeć informacje na temat całego procesu oraz użytych produktów. Dziękujemy!

ZASTRZEŻENIA: Nie wszyscy osiągną takie same efekty. Rezultaty mogą się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak wiek, użyte produkty, płeć, stan zdrowotny, dieta oraz styl życia. Wszystkie wysłane zdjęcia stają się własnością MONAT. MONAT będzie mieć prawo do używania tych zdjęć w materiałach marketingowych, w dowolnym medium, w tym w mediach społecznościowych. Poprzez wysłanie swoich zdjęć do MONAT, osoba potwierdza, że jest pełnoletnia oraz daje firmie MONAT i osobą upoważnionym przez MONAT nieodwołane prawo i licencję na użycie, kopiowanie, edytowanie, pokazywanie, chronienie prawem autorskim oraz/lub publikowanie i rozprowadzanie zdjęć w dowolnej formie i we wszystkich rodzajach mediów w celach artystycznych, promocyjnych i reklamowych, podczas wystaw i pokazów oraz/lub w innych celach. Osoba potwierdza również, że nie otrzyma wynagrodzenia w postaci pieniężnej ani nagrody za użycie jej zdjęć przez MONAT. Wysłanie swoich zdjęć i historii nie oznacza, że zostaną one użyte przez MONAT w celach promocyjnych.