W MONAT zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę ogrywa zrównoważony rozwój w utrzymaniu naszych wartości.

Mamy zawsze na uwadze dobro środowiska, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wywierać pozytywny wpływ na nasze społeczności i planetę, traktować ludzi z szacunkiem i okazywać wdzięczność we wszystkich aspektach naszej działalności.

Będąc firmą o światowym zasięgu, zdajemy sobie sprawę z naszego globalnego wpływu na środowisko i ludzi, dlatego traktujemy to jako okazję do niesienia pozytywnych zmian.

Z tego też względu opracowaliśmy konkretne ramy stanowiące fundament dla naszej strategii, celów i działań związanych z przyszłością.

monat_means-modern-nature1

to połączenie

Nowoczesności z Naturą.

Ponieważ produkty MONAT są rozwiązaniami naturalnymi, a kluczowe składniki, unikatowe formuły oraz sprawdzone korzyści są uzależnione od źródeł naturalnych, naszym obowiązkiem jest ochrona pięknego świata, z którego je czerpiemy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważony rozwój w kontekście naszych społeczności, przyrody oraz naszej działalności poprzez przestrzeganie standardów i praktyk zgodnych z trzema poniższymi filarami.

Zdrowa
planeta

Kontrolujemy starannie nasz wpływ na środowisko naturalne poprzez analizowanie, zarządzanie i osiąganie celów, które niosą pozytywne zmiany.


  • Recykling i ochrona
  • Energia i emisja
  • Środowisko i natura

Konkretny cel związany z działalnością i produktami

Żyjemy zgodnie z naszymi wartościami i spełniamy swoje przeznaczenie w ramach naszego unikatowego modelu biznesowego, który stwarza okazje do zmieniania życia na lepsze i pozwala nam wprowadzać na rynek bezpieczne, zrównoważone, innowacyjne i naturalne produkty.


  • Produkty i opakowania
  • Operacje i logistyka
  • Nadzór i etyczne postępowanie

Szczęśliwi
ludzie i społeczności

Podejmujemy takie działania, aby nasi interesariusze mogli cieszyć się radosnym i satysfakcjonującym życiem.


  • Nasi pracownicy
  • Nasi Market Partnerzy i Klienci
  • Nasze społeczności i nasz świat

Opracowujemy i wprowadzamy inicjatywy skupiające się na kwestiach najbliższych sercu naszych interesariuszy i mających największy wpływ na naszą planetę.

Oto przykładowe projekty:

Energia i
emisja


usprawniany naszą gospodarkę energetyczną i zmniejszamy poziomy emisji poprzez modernizację naszych placówek, np. instalując oświetlenie LED i energooszczędne wyposażenie.

Środowisko i
natura


badamy fazami cykl eksploatacyjny naszych produktów - zaczynamy on bestsellerów, analizując całkowity wpływ danego produktu na środowisko oraz określając najlepsze sposoby usprawniania poszczególnych procesów.

Nadzór i etyczne
postępowanie:


wdrażamy mechanizmy nadzorcze sprawiające, że zrównoważony rozwój pozostanie strategicznym celem w obrębie wszystkich obszarów naszej działalności w ujęciu długoterminowym.

Nasi
pracownicy


wdrażamy najlepsze praktyki dla zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy we wszystkich naszych placówkach.