MONAT-Logos-grey-2_03

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Dziękujemy za dołączenie do naszej społeczności w MONAT Global Poland sp. z o.o. („firma", „my", „nas" lub „nasz" i wszelkie formy pochodne). Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkownika i jego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności lub praktyk dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail podany na końcu tego dokumentu. Aby anulować członkostwo lub zadać pytania związane z posiadanym kontem, skontaktuj się z Działem Wsparcia, pisząc na adres PLMonatWsparcie@monatglobal.com od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 19:00 (CET).

Odwiedzając naszą witrynę internetową https://monatglobal.com/pl/ lub aplikacje mobilne firmy („witryna") i korzystając z naszych usług, użytkownik powierza nam swoje dane osobowe. Prywatność użytkownika traktujemy bardzo poważnie. Niniejsze oświadczenie opisuje naszą politykę prywatności. Staramy się możliwe najbardziej przejrzyście wyjaśnić, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób z nich korzystamy i jakie prawa ma w związku z nimi użytkownik. Mamy nadzieję, że użytkownik poświęci chwilę na uważne przeczytanie tej informacji, ponieważ ma ona znaczenie. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek warunkami tej polityki prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej witryny i usług.

Ta polityka prywatności stosuje się do wszystkich danych gromadzonych za pośrednictwem naszej witryny, firmowej aplikacji mobilnej, aplikacji na Facebooku i/lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w tej polityce prywatności określanych zbiorczo jako „witryny").


Prosimy o uważne zapoznanie się z tą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona użytkownikowi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam własnych danych osobowych.


SPIS TREŚCI


1. JAKIE DANE GROMADZIMY?
2. JAK WYKORZYSTAMY DANE UŻYTKOWNIKA?
3. CZY DANE UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ PRZEKAZANE STRONOM TRZECIM?
4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH?
6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?
7. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?
8. CZY GROMADZIMY DANE OD OSÓB NIELETNICH?
9. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?
10. CZY AKTUALIZUJEMY TĘ POLITYKĘ?
11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?


1. JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które ujawnia nam użytkownik

W skrócie: gromadzimy dane osobowe, które ujawniają nam użytkownicy, np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i dane bezpieczeństwa oraz informacje o płatnościach.

Gromadzimy dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam dobrowolnie podczas rejestracji w witrynach lub aplikacjach, chcąc uzyskać informacje o nas lub naszych produktach i usługach, podczas udziału w działaniach w witrynach (np. zamieszczanie wiadomości na naszych forach internetowych czy udział w konkursach lub akcjach rozdawania prezentów) lub kontaktując się z nami w inny sposób.


Dane osobowe, które gromadzimy, zależą od rodzaju interakcji użytkownika z firmą i witrynami, podejmowanych decyzji oraz produktów i funkcji, z których korzysta użytkownik. Dane osobowe, które GROMADZIMY, mogą obejmować następujące elementy:


Imię, nazwisko i dane kontaktowe. Gromadzimy imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub numer płatnika VAT, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe użytkownika.


Dane uwierzytelniające. Gromadzimy hasła, podpowiedzi dotyczące haseł i podobne informacje związane z bezpieczeństwem, które służą do uwierzytelnienia konta użytkownika w naszym serwisie oraz do zapewnienia dostępu do konta.


Dane dot. płatności. Gromadzimy dane niezbędne do realizacji płatności przez użytkownika w przypadku zakupów, np. numer instrumentu płatniczego (np. karty kredytowej) oraz przypisany do niego kod zabezpieczający. Wszystkie dane dot. płatności przechowuje nasz operator płatności, czyli firma Payvision B.V., a użytkownik powinien zapoznać się z jego polityką prywatności i skontaktować się bezpośrednio z nim, aby uzyskać odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy od użytkownika, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a użytkownik jest zobowiązany powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.Dane gromadzone automatycznie

W skrócie: niektóre dane - np. adres IP i/lub specyficzne cechy przeglądarki i urządzenia - są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych witryn internetowych.

Automatycznie gromadzimy niektóre dane podczas odwiedzania naszych witryn przez użytkownika, korzystania z nich lub poruszania się po nich. Dane te nie ujawniają tożsamości konkretnego użytkownika (np. imienia i nazwiska lub informacji kontaktowych), ale mogą obejmować dane dotyczące urządzenia i korzystania z niego, np. adres IP, charakterystykę przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, adresy URL, z których użytkownik trafił na witrynę, nazwę urządzenia, sposób i czas korzystania z naszej witryny oraz inne informacje techniczne. Dane te są niezbędne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych witryn oraz do wewnętrznej analizy i raportowania.

Jak wiele innych firm, gromadzimy również dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat zawiera nasza polityka dotycząca plików cookie.Dane gromadzone za pośrednictwem naszych aplikacji

W skrócie: możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia mobilnego, powiadomień push i uprawnień Facebooka, gdy użytkownik korzysta z naszych aplikacji.

W tym przypadku możemy również gromadzić następujące dane:


 • Dane urządzenia mobilnego. Możemy automatycznie gromadzić dane takiego urządzenia (np. jego identyfikator, model i producenta), stosowany system operacyjny, informacje o wersji i adres IP.


 • Powiadomienia push. Możemy poprosić o zgodę na wysyłanie powiadomień push dotyczących konta użytkownika lub aplikacji mobilnej. Jeśli użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju powiadomień, może je wyłączyć w ustawieniach urządzenia.Dane gromadzone z innych źródeł

W skrócie: możemy gromadzić pewne ograniczone dane z publicznych baz danych, od partnerów marketingowych, z mediów społecznościowych oraz innych źródeł zewnętrznych.

Informacje o użytkowniku możemy uzyskiwać z innych źródeł, np. z publicznych baz danych, od partnerów marketingowych, z mediów społecznościowych (np. Facebooka) oraz od innych stron trzecich. Przykładowe dane, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: informacje o profilu użytkownika w mediach społecznościowych (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, aktualne miasto, region i kraj, numery identyfikacyjne użytkownika dla jego kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego oraz wszystkie inne dane, które użytkownik zdecyduje się przekazać do wiadomości publicznej); wyświetlane reklamy, wyniki i linki z nimi powiązane oraz wyniki wyszukiwania, w tym listy płatne (takie jak linki sponsorowane).2. JAK WYKORZYSTAMY DANE UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: przetwarzamy dane użytkownika informacje do celów zależnych od uzasadnionych interesów biznesowych, wykonywania naszej umowy z użytkownikiem, a także zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub zgodą użytkownika.

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem naszych witryn wykorzystujemy do wielu różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Dane osobowe użytkownika przetwarzamy do tych celów na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych („celów biznesowych"), w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem („umowa"), za zgodą użytkownika („zgoda") i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych („przyczyny prawne"). Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, z których korzystamy w przypadku każdego z celów wymienionych poniżej.

Dane, które gromadzimy lub otrzymujemy, wykorzystujemy do następujących celów:


 • Wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych i promocyjnych do celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. My i/lub nasi partnerzy marketingowi będący stronami trzecimi możemy wykorzystywać dane osobowe przesyłane do nas przez użytkownika do celów marketingowych, o ile jest to zgodne z preferencjami marketingowymi użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z naszych e-maili marketingowych (patrz „Prawa użytkownika do prywatności" poniżej).


 • Wysyłanie użytkownikowi informacji administracyjnych w celach biznesowych, prawnych i/lub niekiedy umownych. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do wysyłania informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub o zmianach naszych warunków i polityk.


 • Realizacja zamówień i zarządzanie nimi z przyczyn umownych. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do realizacji zamówień i zarządzania nimi, a także płatnościami, zwrotami i wymianami za pośrednictwem witryn.


 • Wysyłanie opinii i referencji za zgodą użytkownika. Na naszych witrynach zamieszczamy opinie i referencje użytkowników, które mogą zawierać dane osobowe. Przed wysłaniem takich materiałów uzyskamy zgodę użytkownika na użycie jego imienia i nazwiska oraz opinii. Jeśli użytkownik zechce zaktualizować lub usunąć swoje referencje lub opinie, powinien skontaktować się z nami pod adresem recognition@monatglobal.com i koniecznie podać swoje imię i nazwisko, lokalizację opinii lub referencji oraz dane kontaktowe.


 • Dostarczanie użytkownikowi ukierunkowanych reklam do naszych celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. Możemy korzystać z danych użytkownika w celu sporządzenia i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy ze stronami trzecimi, które się tym zajmują) dostosowanych do zainteresowań i/lub lokalizacji użytkownika oraz w celu oszacowania ich skuteczności. Więcej informacji zawiera nasza polityka dotycząca plików cookie.


 • Zarządzanie losowaniami nagród i konkursami do naszych celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, o ile użytkownik zdecyduje się na udział w nich.


 • Wysyłanie próśb o informację zwrotną do naszych celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. Możemy wykorzystywać dane użytkownika, aby prosić go o opinię i kontaktować się z nim w sprawie korzystania z naszych witryn.


 • Ochrona i zabezpieczanie naszych witryn do celów biznesowych i/lub z przyczyn prawnych. Możemy wykorzystywać dane użytkownika w ramach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszych witryn (np. w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im).


 • Umożliwianie komunikacji między użytkownikami za zgodą użytkownika. Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu umożliwiania komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego z nich.


 • Egzekwowanie naszych warunków, zasad i polityk do celów biznesowych oraz z przyczyn prawnych i/lub niekiedy umownych.


 • Odpowiadanie na żądania i wnioski prawne oraz zapobiegania szkodom z przyczyn prawnych. W przypadku otrzymania wezwania sądowego lub innego żądania / wniosku prawnego może zaistnieć potrzeba wglądu w posiadane dane w celu ustalenia najodpowiedniejszej reakcji bądź odpowiedzi.


 • Inne cele biznesowe. Możemy wykorzystywać dane użytkownika do innych celów biznesowych, np. do analizy danych, wyznaczania tendencji użytkowania, określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz oceny i doskonalenia naszych witryn internetowych, produktów, usług, marketingu i doświadczeń użytkowników.3. CZY DANE UŻYTKOWNIKA ZOSTANĄ PRZEKAZANE STRONOM TRZECIM?

W skrócie: dane udostępniamy wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, ochrony praw użytkownika lub realizacji naszych zobowiązań biznesowych.

Dane użytkownika udostępniamy i ujawniamy tylko w następujących sytuacjach:


 • Zgodność z przepisami prawa. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeżeli zachodzi takie wymaganie prawne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów, wezwań organów rządowych, postępowania lub nakazu sądowego, np. w odpowiedzi na nakaz lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na wezwanie organów publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).


 • Żywotne interesy i przepisy prawa. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeżeli naszym zdaniem jest to niezbędne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w zakresie potencjalnego naruszenia naszych polityk, domniemanego oszustwa, sytuacji stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby oraz działań bezprawnych lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym bierzemy udział.


 • Sprzedawcy, doradcy i inni usługodawcy zewnętrzni. Możemy udostępniać dane użytkownika zewnętrznym sprzedawcom, usługodawcom, wykonawcom lub przedstawicielom, którzy świadczą dla nas lub w naszym imieniu usługi i wymagają dostępu do tych danych w celu wykonywania swojej pracy. Dane te obejmują na przykład: realizację płatności, analizę danych, dostarczanie poczty elektronicznej, usługi hostingu, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy pozwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzących na naszych witrynach, które umożliwią im gromadzenie danych na temat sposobu wchodzenia użytkownika w interakcję z witrynami z upływem czasu. Informacje te można wykorzystywać między innymi do analizy i śledzenia danych, wyznaczania popularności określonych treści oraz do lepszego zrozumienia działań w internecie. O ile nie zostało to opisane w tej polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy żadnych danych użytkowników stronom trzecim ani nie wymieniamy z nimi takich danych w celach promocyjnych.


 • Przekazywanie danych w celach biznesowych. Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkowników podczas fuzji, zbycia aktywów spółki, finansowania, a także przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę albo w trakcie negocjacji dotyczących wymienionych działań.


 • Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom; w takim przypadku będziemy wymagać od nich przestrzegania tej polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych należą: nasza spółka macierzysta oraz wszelkie spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne spółki kontrolowane przez nas samodzielnie lub pozostające pod kontrolą wraz z nami.


 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania użytkownikowi pewnych produktów, usług lub promocji.


 • Za zgodą użytkownika. Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu za jego zgodą.


 • Inni użytkownicy. Gdy użytkownik udostępnia dane osobowe (na przykład w wyniku zamieszczania komentarzy, opinii lub innych treści na witrynach) lub jakikolwiek inny sposób wchodzi w interakcję z publicznymi obszarami witryny [lub aplikacji], takie dane osobowe są widoczne dla wszystkich użytkowników i mogą zostać na zawsze rozpowszechnione publicznie poza witryną. W przypadku interakcji z innymi użytkownikami naszych witryn i rejestracji na nich za pośrednictwem portalu społecznościowego (np. Facebooka) osoby z listy kontaktów użytkownika w tym portalu społecznościowym zobaczą imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz opisy działań użytkownika.4. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy stosować pliki cookie i inne technologie śledzące w celu gromadzenia i przechowywania danych użytkownika.

Możemy stosować pliki cookie i podobne technologie śledzące (np. sygnały nawigacyjne sieci Web i piksele śledzące) w celu uzyskania dostępu do danych lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o sposobach korzystania z takich technologii i możliwości rezygnacji z niektórych plików cookie podano w naszej polityce dotyczącej plików cookie.5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH?

W skrócie: nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek danych udostępnianych przez użytkownika dostawcom zewnętrznym, którzy zamieszczają reklamy na naszych witrynach internetowych, ale nie są z nimi powiązani.

Witryny mogą zawierać reklamy od stron trzecich, które nie są z nami powiązane, ale mogą łączyć się z innymi witrynami internetowymi, usługami online lub aplikacjami mobilnymi. Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych przekazywanych przez użytkownika jakimkolwiek stronom trzecim. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje żadnych danych gromadzonych przez strony trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani za działania i politykę w zakresie prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być połączone z witrynami lub umożliwiać połączenia z poziomu witryn. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z polityką takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania.6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA?


W skrócie: dane użytkownika przechowujemy tak długo, jak to konieczne do realizacji celów określonych w tej polityce prywatności, o ile prawo nie stanowi inaczej.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do celów wskazanych w tej polityce prywatności, chyba że prawo zakłada lub zezwala na dłuższy okres przechowywania danych (np. zgodnie z wymogami podatkowymi, rachunkowości itd.). Żaden z celów tej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania danych osobowych użytkownika dłużej niż przez 3 lata do celów umownych i 3 lata do działań marketingowych w okresie posiadania przez użytkownika konta w naszym serwisie oraz 3 lata po jego zamknięciu w celu spełnienia określonych wymogów podatkowych i prawnych.

Jeśli nie będzie zachodzić uzasadniona potrzeba biznesowa przetwarzania danych osobowych użytkownika, usuniemy je lub poddamy anonimizacji, a jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu ich zapisania w archiwum zapasowym), będziemy przechowywać te dane w sposób bezpieczny i wyłączymy je z dalszego przetwarzania do momentu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.7. JAK ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?

W skrócie: dążymy do ochrony danych osobowych użytkownika poprzez zastosowanie systemu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych.

Wdrożyliśmy stosowne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. Należy pamiętać, że nie możemy zapewnić 100% bezpieczeństwa internetu jako takiego. Chociaż zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych witryn użytkownik wykonuje na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.8. CZY GROMADZIMY DANE OD OSÓB NIELETNICH?

W skrócie: nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18. roku życia ani nie sprzedajemy naszych produktów i usług osobom niepełnoletnim (poniżej 18. roku życia).

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18. roku życia ani nie sprzedajemy naszych produktów i usług osobom niepełnoletnim (poniżej 18. roku życia). Korzystając z witryn, użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat bądź jest rodzicem lub opiekunem osoby małoletniej i wyraża zgodę na korzystanie z witryn przez tę osobę pozostającą pod jego opieką. Jeśli dowiemy się, że doszło do pozyskania danych osobowych od użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat, zablokujemy takie konto i podejmiemy odpowiednie działania na rzecz niezwłocznego usunięcia tych danych z naszych rejestrów. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek danych, które zgromadziliśmy od dzieci poniżej 18. roku życia, prosimy o kontakt pod adresem dpo@monatglobal.com.9. JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym, użytkownikowi przysługują prawa, które umożliwiają większy dostęp do własnych danych osobowych i lepszą kontrolę nad nimi. Użytkownik może przeglądać, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnej chwili.

W niektórych regionach (np. na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego) użytkownik ma pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i uzyskania kopii własnych danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia danych, (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, (iv) do przenoszenia danych. W niektórych okolicznościach użytkownikowi może również przysługiwać prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych i wysłać e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres dpo@monatglobal.com. Każde żądanie będziemy rozpatrywać, a następnie działać stosownie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli otrzymaliśmy od użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, ma również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe tych organów można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm


Dane na koncie użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć lub zmienić dane na swoim koncie lub zrezygnować z członkostwa poprzez:


 • Zalogowanie się w ustawieniach konta i jego aktualizację w celu zmiany danych.

 • Skontaktowanie się z nami z użyciem poniższych danych kontaktowych.

 • Skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta w celu anulowania członkostwa w serwisie, ponieważ nie ma możliwości takiego anulowania za pośrednictwem naszych witryn. Aby anulować swoje członkostwo, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 1 (888) 867-9987; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 23.00 EST, w soboty w godzinach od 8.00 do 17.00 EST.


Na prośbę użytkownika o anulowanie członkostwa lub zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy konto i dane użytkownika z naszych aktywnych baz danych. Niektóre dane mogą być jednak nadal przechowywane w naszych archiwach w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania naszych warunków użytkowania i/lub zapewnienia zgodności z wymogami prawa.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli użytkownik woli, zazwyczaj ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć lub odrzucać pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych witryn. Aby zrezygnować z reklam przystosowanych do zainteresowań użytkownika na naszej witrynie, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji zawiera nasza polityka dotycząca plików cookie.


Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z naszej listy marketingowej w dowolnej chwili, klikając link do anulowania subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub przez kontakt z nami z użyciem poniższych danych. Adres e-mail użytkownika zostanie wtedy usunięty z naszej listy marketingowej - jednak nadal będziemy musieli wysyłać mu wiadomości dotyczące usług, które są niezbędne do administrowania kontem użytkownika i korzystania z niego. Rezygnacji można również dokonać przez:


 • Zaznaczenie właściwych preferencji w chwili rejestracji konta w witrynach.

 • Zalogowanie się w ustawieniach konta i jego aktualizację w celu zmiany preferencji.

 • Skontaktowanie się z nami z użyciem poniższych danych kontaktowych.10. CZY AKTUALIZUJEMY TĘ POLITYKĘ?

W skrócie: tak, będziemy aktualizować tę politykę, o ile okaże się to niezbędne do zachowania zgodności ze stosownymi przepisami prawa.

Okresowo możemy aktualizować tę politykę prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona stosowną datą i adnotacją „Zmieniona" i będzie obowiązywać w momencie udostępnienia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w tej polityce prywatności możemy powiadomić użytkownika poprzez zamieszczenie wyraźnej adnotacji o zmianach lub wysłanie bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy do częstego sprawdzania treści tej polityki prywatności, aby uzyskać najnowsze informacje o tym, jak chronimy dane użytkowników.11. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEJ POLITYKI?

W razie pytań lub uwag dotyczących tej polityki prosimy o wysłanie wiadomości do naszego inspektora ochrony danych na adres dpo@monatglobal.com lub pocztą tradycyjną na adres:

MONAT Global Corp
Attn: Data Protection Officer
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami, Florida 33122

Aby anulować członkostwo lub zadać pytania związane z posiadanym kontem, skontaktuj się z Działem Wsparcia, pisząc na adres PLMonatWsparcie@monatglobal.com od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 19:00 (CET).

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2019 r