MONAT-Logos-grey-2_03

MONAT Global Poland sp. z o.o. Polityka dotycząca plików cookie
Należy pamiętać, że ta polityka stosuje się wyłącznie do witryn lub aplikacji mobilnych firmy MONAT („witryny") zawierających łącze do niej.Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


 • Czym są pliki cookie?
 • W jaki sposób ta witryna wykorzystuje pliki cookie i jakie informacje gromadzi?
 • Jak można wyłączyć i włączyć obsługę plików cookie?


Czym są pliki cookie?


Plik cookie to ciąg informacji tekstowych, które witryna internetowa przenosi do pliku przeglądarki zapisywanego na dysku twardym komputera użytkownika, aby dana witryna mogła „zapamiętać" tego użytkownika. Pliki cookie mogą ułatwić witrynie internetowej szybsze przystosowanie treści do zainteresowań użytkownika. Niektóre pliki cookie mogą umożliwić nam przywracanie
i odtwarzanie sesji użytkownika w naszych witrynach. Większość dużych witryn internetowych korzysta z plików cookie.

Zazwyczaj plik cookie zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, okres „żywotności" pliku cookie oraz wartość, czyli zwykle losowo wygenerowaną, niepowtarzalną liczbę.

W tej witrynie internetowej firma MONAT stosuje dwa rodzaje plików cookie:

 • sesyjne pliki cookie to pliki tymczasowe, które pozostają zapisane przez przeglądarkę do momentu opuszczenia witryny przez użytkownika;
 • trwałe pliki cookie, które pozostają zapisane przez przeglądarkę użytkownika przez znacznie dłuższy czas (konkretny okres zależy od zaprogramowanej żywotności danego pliku).


W jaki sposób ta witryna wykorzystuje pliki cookie i jakie informacje gromadzi?


Sesyjne pliki cookie

Służą do następujących celów:
 • umożliwiają użytkownikowi przenoszenie danych między poszczególnymi stronami naszej witryny bez konieczności ponownego wprowadzania informacji oraz
 • dostęp do zapisanych danych po dokonaniu rejestracji.

Trwałe pliki cookie

Służą do następujących celów:
 • aby ułatwić nam rozpoznanie użytkownika jako konkretnego odwiedzającego witrynę (za pomocą oznaczenia liczbą), gdy powróci na naszą witrynę;
 • aby umożliwić nam przystosowanie treści lub reklam do zainteresowań użytkownika lub uniknąć wielokrotnego wyświetlania tych samych reklam;
 • do tworzenia zagregowanych statystyk, które pozwolą nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, i udoskonalić jej budowę;
 • do ustalania i rozwiązywania problemów dot. doświadczeń użytkownika oraz usprawniania działania witryny oraz
 • do odpowiadania na zapytania członków i pomocy w zapewnieniu zgodności z firmowymi zasadami członkostwa.

Pliki cookie stron trzecich

Strony trzecie również mogą przesyłać i obsługiwać pliki cookie za pośrednictwem witryn do: Służą do następujących celów:
 • przystosowywania treści do preferencji użytkownika;
 • zliczania użytkowników naszej witryny oraz
 • zapewniania bezpieczeństwa koszyków zakupowych i transakcji handlowych.


Sygnały nawigacyjne sieci Web (web beacons)

Niektóre z naszych witryn mogą zawierać obrazy elektroniczne zwane sygnałami sygnalizacyjnymi sieci Web (a niekiedy przezroczystymi plikami GIF), które umożliwiają zliczanie użytkowników odwiedzających te witryny. Sygnały nawigacyjne gromadzą wyłącznie ograniczone dane, które obejmują liczbę zapisaną w pliku cookie, czas i datę odsłony witryny oraz opis witryny, na której znajduje się dany sygnał nawigacyjny. Nasze witryny mogą również zawierać sygnały nawigacyjne umieszczone przez reklamodawców zewnętrznych. Te sygnały nawigacyjne służą wyłącznie do monitorowania skuteczności danej kampanii reklamowej.

Jak można wyłączyć i włączyć obsługę plików cookie?


Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, zmieniając ustawienia
w przeglądarce. Jednak po wyłączeniu obsługi plików cookie może nie móc korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych naszej witryny. Jeśli użytkownik chce otrzymywać ostrzeżenie przed zaakceptowaniem danego pliku cookie na dysku twardym, powinien zapoznać się z poniższymi wskazówkami:Usuwanie plików cookie

Wszystkie pliki cookie zainstalowane w folderze plików cookie przeglądarki można z łatwością usunąć. Jeśli użytkownik korzysta na przykład z Eksploratora Windows (Microsoft):
 • Otwórz „Eksplorator Windows".
 • Kliknij przycisk „Szukaj" na pasku narzędzi.
 • Wpisz „cookie" w polu wyszukiwania „Foldery i pliki".
 • Wybierz opcję „Mój komputer" w polu „Wyszukaj w".
 • Kliknij „Wyszukaj teraz".
 • Kliknij dwukrotnie znalezione foldery.
 • Zaznacz dowolny plik cookie.
 • Naciśnij przycisk „Delete" na klawiaturze.

Jeśli użytkownik nie korzysta z Eksploratora Windows, powinien wpisać „pliki cookie" w funkcji „Pomoc", aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się folder z plikami cookie.


Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do danych osobowych?


W zależności od obowiązujących przepisów użytkownik może mieć różne prawa w zakresie własnych danych osobowych, np. prawo dostępu, prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (w tym przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego), a także możliwość przeniesienia danych do innego administratora danych oraz usunięcia danych osobowych. Niektóre z naszych witryn umożliwiają przeglądanie i aktualizację danych osobowych użytkownika. Jeśli ta funkcja jest niedostępna lub użytkownik chce uzyskać pomoc w zakresie innych praw dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorami ochrony danych w firmie MONAT pod poniższym adresem.

Należy pamiętać, że te prawa użytkownika podlegają ograniczeniom wyznaczonym
w stosownych przepisach.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania reklam pocztą elektroniczną lub w wiadomościach SMS, będzie miał możliwość rezygnacji z nich w otrzymywanych wiadomościach.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących tej polityki i naszych praktyk lub w przypadku jakichkolwiek reklamacji lub skarg w zakresie wykorzystywania danych osobowych przez firmę MONAT prosimy o kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych pod adresem:

DPO@monatglobal.com

Użytkownicy i członkowie zamieszkali na terenie Unii Europejskiej, mający obawy dotyczące gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych przez firmę MONAT, których MONAT nie może w sposób zadowalający rozwiązać, mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w swojej jurysdykcji.

Prawa dotyczące ochrony prywatności, jak również wytyczne i orzecznictwo w tym zakresie ciągle się zmieniają. W związku z tym firma MONAT zastrzega sobie prawo do okresowego zmieniania tej polityki. Zalecamy okresowe odwiedzanie tej witryny w celu zapoznania się
z najnowszą wersją naszej polityki.


Ostatnia aktualizacja: 4 września 2019 r.