Instrukcje dotyczące zdjęć oraz wypowiedzi „przed i po"

Wszystkie wypowiedzi oraz zdjęcia „przed i po" muszą być zgodne z prawdą oraz zgadzać się z informacjami przedstawionymi w opisie produktów MONAT. Aby opublikować zdjęcia „przed i po" Market Partnerzy muszą wykonać następujące kroki:

  1. Przedstawić osobę na zdjęciu i napisać, czy osoba jest krewnym lub bliskim członkiem rodziny Market Partnera.
  2. Pokazać prawdziwe rezultaty.
  3. Jasno zaznaczyć, jak często i przez jaki okres produkty MONAT były używane (jeśli nie zostało to zaznaczone w materiałach Korporacji) i czy inne produkty również pomogły w osiągnięciu widocznych efektów.
  4. Wyraźnie zaznaczyć nazwę użytych produktów MONAT.
  5. Zdjęcia „przed i po" muszą zostać zrobione w takich samych warunkach. Nie zezwala się na przerabianie i edytowanie zdjęć oraz używanie filtrów.
  6. Oba zdjęcia muszą przedstawiać tę samą osobę.
  7. Przy pokazywaniu efektów pielęgnacji skóry można mieć nałożony makijaż, jeśli nie zmienia on rezultatów.
  8. Market Partnerzy nie mogą używać zdjęć stockowych do reklamowania, sprzedawania lub oferowania sprzedaży produktów MONAT.
  9. Market Partner musi umieć wyjaśnić, jak każdy post został stworzony i opublikowany.