Oświadczenie o dochodach MONAT USA, rok 2020

Średni dochód roczny dla WSZYSTKICH Market Partnerów wszystkich rang działających w USA (w tym aktywnych i nieaktywnych) w 2020 r. wyniósł 876 dolarów. Czterdzieści sześć procent Market Partnerów z USA nie wykazało aktywności w 2020 r. i przez to nie otrzymało żadnego wynagrodzenia. Przedstawione w poniższej tabeli informacje o dochodach obejmują zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych Market Partnerów w 2020 r. „Aktywny" Market Partner oznacza Market Partnera, który zarobił prowizje w roku kalendarzowym 2020. „Nieaktywny" Market Partner oznacza Market Partnera, który nie zarobił prowizji w roku kalendarzowym 2020. Ranga Market Partnera może zmieniać się w ciągu roku; na potrzeby poniższej tabeli ranga każdego Market Partnera MONAT jest najwyższym osiągniętym tytułem, jaki Market Partner uzyskał w ciągu co najmniej trzech miesięcy w roku kalendarzowym 2020. W odniesieniu do Market Partnerów zarejestrowanych w listopadzie i grudniu 2020 r. zastosowano najwyższy osiągnięty tytuł uzyskany w ciągu tych dwóch miesięcy.

Dochód roczny w USA w 2020 r. w podziale na rangi (AKTYWNI I NIEAKTYWNI Market Partnerzy)

Ranga
Market Partner
Managing Market Partner
Associate Market Builder
Market Builder
Managing Market Builder
Associate Market Mentor
Market Mentor
Managing Market Mentor
Associate Executive Director
Executive Director
Senior Executive Director
% AKTYWNYCH I NIEAKTYWNYCH Market Partner tej rangi z USA w 2020 r.
92.26%
3.78%
1.59%
0.50%
1.02%
0.45%
0.27%
0.08%
0.03%
0.02%
0.01%
Najwyższe zarobki roczne brutto
12,913 USD
12,119 USD
26,765 USD
48,995 USD
73,746 USD
153,160 USD
221,868 USD
1,017,122 USD
394,758 USD
2,483,320 USD
3,549,276 USD
Najniższe zarobki roczne brutto
0 USD
100 USD
200 USD
784 USD
1,588 USD
4,333 USD
9,823 USD
21,557 USD
48,042 USD
109,888 USD
278,943 USD
Średnie zarobki roczne
161 USD
1,988 USD
4,165 USD
6,476 USD
9,149 USD
15,564 USD
38,151 USD
81,807 USD
134,554 USD
380,417 USD
1,080,568 USD
Mediana zarobków rocznych brutto
0 USD
1,815 USD
3,885 USD
5,964 USD
8,138 USD
13,441 USD
32,878 USD
68,583 USD
124,217 USD
265,637 USD
817,483 USD
Średnia liczba miesięcy, aby osiągnąć rangę
-
3
4
6
7
9
13
16
18
22
21
Mediana liczby miesięcy, aby osiągnąć rangę
0
2
3
4
5
6
10
13
15
22
19

Przedstawione dane liczbowe nie są danymi gwarantowanymi ani prognozami Twoich faktycznych dochodów lub zysków. Powyższe dane liczbowe obejmują wyłącznie bonusy, prowizje lub inne rodzaje wynagrodzenia wypłacanego Market Partnerom przez MONAT Global. NIE uwzględniają one jakichkolwiek wydatków ponoszonych przez Market Partnerów w związku z prowadzoną działalnością biznesową ani zysków bądź strat wynikających z odsprzedaży produktów przez Market Partnerów. Wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem niezależnej działalności MONAT Global mogą obejmować, między innymi, zakup Zestawu Startowego, opłaty za odnowienie, zakup próbek produktów lub produktów rezerwowych, koszty wysyłki, koszty transportu, wydatki związane ze szkoleniami i kształceniem oraz wydatki związane z podróżami. W niektórych przypadkach te koszty i wydatki mogą przekraczać wynagrodzenie wypłacane Market Partnerom przez MONAT Global. MONAT Global nie gwarantuje sukcesu finansowego - możesz stracić pieniądze. Sukces współpracy z MONAT Global jest wynikiem pomyślnych wysiłków w zakresie sprzedaży, które wymagają ciężkiej pracy, sumienności, umiejętności, wytrwałości, kompetencji i przywództwa. Twoje powodzenie będzie zależeć od tego, jak skutecznie uda Ci się zrealizować te obszary.