„MONAT" įmonėje suprantame tvarumo svarbą ir jo vaidmenį mums laikantis savo vertybių.

Esame įsipareigoję atsižvelgti į savo ekologinį pėdsaką, užtikrinti, kad darome teigiamą poveikį mūsų bendruomenėms ir mūsų planetai, pagarbiai elgtis su žmonėmis ir visuose savo verslo aspektuose nepamiršti dėkingumo.

Kaip pasaulinė įmonė, turinti pasaulinį ekologinį pėdsaką, mes vertiname savo poveikį kaip galimybę įgyvendinti svarbius teigiamus pokyčius.

Todėl sukūrėme sistemą, nulemsiančią mūsų ateities strategiją, tikslus ir veiksmus.

reiškia

„Modern Nature"
(liet. šiuolaikinė gamta)

Kadangi „MONAT" produktai yra paremti gamta ir priklauso nuo natūralių pagrindinių sudedamųjų dalių, unikalių formulių ir įrodytos naudos, viso to šaltinio - gražaus pasaulio, kuriame gyvename, apsaugojimą laikome savo pareiga.

Mes siekiame rūpintis savo bendruomenėmis, gamta ir savo verslu, laikydamiesi standartų ir praktikos, kurie laikosi ant trijų ramsčių:

Sveika planeta

Mes rūpinamės savo poveikiu aplinkai matuodami, valdydami ir siekdami patobulinimo tikslų.


  • Perdirbimas ir išsaugojimas
  • Energija ir išmetamos medžiagos
  • Aplinka ir gamta

Tikslingas verslas ir produktai

Mes gyvename pagal savo vertybes ir įgyvendiname savo tikslą per savo unikalų verslo modelį, kuris sukuria galimybes keisti gyvenimus, bei mūsų produktus, kurie yra saugūs, tvarūs, novatoriški ir natūralaus pagrindo.


  • Produktai ir įpakavimas
  • Operacijos ir logistika
  • Valdymas ir etika

Džiaugsmingi žmonės ir bendruomenės

Mes darome viską, kad užtikrintume, jog prisidedame prie džiaugsmingos ir pilnavertės visų suinteresuotųjų šalių gyvenimo patirties.


  • Mūsų darbuotojai
  • Mūsų „Market Partner" ir klientai
  • Mūsų bendruomenės ir mūsų pasaulis

Kuriame ir pradedame iniciatyvas, kuriomis sprendžiami mūsų suinteresuotosioms šalims aktualiausi ir didžiausią poveikį planetai turintys klausimai.

Šių projektų pavyzdžiai:

Energija ir išmetamos medžiagos


Geriname savo sunaudojamą energiją ir išmetamas medžiagas, atnaujindami savo objektus LED apšvietimu ir energiją taupančia įranga.

Aplinka ir gamta


Etapais vykdomas mūsų produktų asortimento gyvavimo ciklo vertinimas, pradedant nuo labiausiai parduodamų prekių ir analizuojant kiekvieno produkto bendrą pėdsaką bei nustatant geriausius būdus, kaip pagerinti procesą.

Valdymas ir etika


Valdymo mechanizmų sukūrimas siekiant užtikrinti tvarumą išlieka strateginiu tikslu visose verslo srityse ir ateityje.

Mūsų darbuotojai


Geros praktikos diegimas, siekiant užtikrinti saugią ir sveiką darbo vietą visuose mūsų objektuose.

What is the MONAT
Recycling Program?

The MONAT Recycling Program is a solution that gives our Market Partners, VIPs, and Customers the ability to properly discard empty MONAT product containers in the most environmentally responsible way.

We are partnering with TerraCycle®, the global leader in collecting and repurposing hard-to-recycle waste, to make our packaging recyclable.

Visit the MONAT Recycling Program page to learn more and sign up!