Atsiliepimai ir „Prieš ir Po" nuotraukų gairės

Visi atsiliepimai ir nuotraukos „prieš ir po" turi būti tikros, skaidrios, patvirtintos ir atitikti dabartinius „MONAT" produkto reikalavimus. Norėdami paskelbti nuotraukas „prieš ir po", „Market Partners" turi atlikti šiuos veiksmus:

  1. identifikuoti asmenį ir ar asmuo yra „MONAT" nepriklausomo „Market Partner" giminaitis ar artimiausias šeimos narys;
  2. pasidalyti savo tikrais rezultatais;
  3. aiškiai ir matomai atskleisti, kaip dažnai ir kiek laiko buvo naudojami „MONAT" produktai (jei įmonės medžiagos nenurodė kitaip) ir ar kokie nors kiti produktai ar procedūros prisidėjo prie rezultatų;
  4. aiškiai ir matomai atskleiskite naudojamo (-ų) „MONAT" produkto (-ų) pavadinimą;
  5. nuotraukos „prieš ir po" turi būti daromos tomis pačiomis sąlygomis, o patobulinimai ir nuotraukų redagavimai neleidžiami;
  6. kiekvienoje nuotraukoje subjektas turi būti atpažįstamas kaip tas pats asmuo;
  7. odos priežiūros rezultatams pasiekti makiažą galima naudoti tol, kol jis nekeičia rezultatų poveikio;
  8. „Market Partners" negali naudoti „standartinių" nuotraukų reklamuodami, pardavinėdami ar siūlydami parduoti „MONAT" produktus;
  9. „Market Partners" turi sugebėti apginti visų postų kilmę ir išvaizdą.